Itsearviointilomake miehet

Itsearviointilomake pelaajille, valmennushenkilöstölle ja joukkueenjohdolle

Itsearviointilomake on täytettävä ennen ottelutapahtumaan lähtemistä (=ennen kotoa lähtöä). Mikäli havaitset 
poikkeavia arvoja, keskustele seurasi lääkinnästä vastaavan henkilön kanssa ennen kokoontumiseen 
lähtemistäsi.
Kirjaa päiväys, kehon lämpötila sekä ruksaa rehellisesti mahdollisten oireiden esiintyminen (K=Kyllä, E=Ei)

*
*
*
*

Jos kehosi lämpötila on normaalista poikkeava tai jos olet ko. päivän kohdalla vastannut ”Kyllä” yhteen tai 
useampaan kysymykseen, ilmoita poikkeavasta havainnosta välittömästi seurasi nimetylle vastuuhenkilölle 
(esim. lääkäri, valmentaja, joukkueenjohtaja) ja keskustele osallistumisestasi tapahtumaan. Tarvittaessa ota 
yhteys kotipaikkakuntasi infektiovastaanottoon tai terveydenhuollon päivystykseen ennen päätöksen 
tekemistä.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.