VUOSIKOKOUS

26.10.2017

FC OPA:n sääntömääräinen syyskokous 2.11.2017

FC OPA:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 2.11.2017 klo 19.00 alkaen Oulun urheilutalolla. Tervetuloa päättämään asioista.

Kokouksen asialista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Päätetään kokous