VUOSIKOKOUS

14.4.2017

FCOPA:n kevätkokous.

FC OPA:n sääntmääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 28.4.2017 klo 18.00 Pohjankartanon liikuntasalin yhteydessä. Aiheena sääntöjen mukaiset asiat:

Esityslista

1.Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava

määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura

on jäsenenä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Päätetään kokous