VUOSIKOKOUS

5.2.2017


FC OPA:n vuosikokous pidetään Oulun urheilutalon kahviossa maanantaina 13.2.2017 klo 19.00 alkaen.

Esityslista kokoukseen:

 1.     Avataan kokous

2.     Valitaan kokoukselle

-        puheenjohtaja
-        sihteeri
-        kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-        ääntenlaskijat

3.     Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8.     Päätetään kokous